Overzicht stamboom

Hoe begint u aan het opmaken van een stamboom.  In 2016 had ik niet zoveel gegevens ter beschikking dus werden internet en Google mijn voornaamste werktuigen. Het viel dadelijk op dat de meeste genealogieclubs in België en Nederland hun data reeds voor een groot deel gedigitaliseerd hadden. In Turnhout zijn deze registers en aktes zeer goed gecatalogeerd, alleen sommige periodes ontbreken om onbekende redenen.

Het eerste probleem naar het verleden toe was dat ik Jacobus Swaanen, onze stamvader die naar Turnhout verhuisde, niet kon/kan terugvinden in Nederland. Hier zit ik voorlopig vast maar na het afwerken van deze site zal ik in het najaar terug met mijn opzoekingen starten. ( Deze tekst is niet meer geldig sinds 14/4/2018)

Op 14/4/2018 heb ik via Geneanet contact gehad met een persoon die een stukje stamboom van de familie Swaanen had. Daarenboven zijn er in de stadsarchieven van Turnhout een aantal jaarregisters vrijgegeven die in 2016 nog niet konden worden ingekeken. Dus heb ik de huwelijksakte van Swaanen-Vues kunnen vinden en daarop stonden de namen en voornamen van zijn ouders vermeld. Toen is het vrij snel gegaan en heb nu de summiere gegevens van onze voorouders tot ongeveer 1560. Deze zijn nog niet opgenomen in de website omdat ik hiervoor toch nog wat opzoekingswerk moet doen.

Het tweede probleem is dat de gegevens van de laatste 100 jaar omwille van privacyredenen niet worden vrijgegeven. Dit heeft tot gevolg dat van vele afstammelingen ik noch een huwelijksdatum noch een overlijdensdatum heb. De enige mogelijk om deze gegevens te raadplegen is toestemming vragen aan de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Dat heb ik tot op heden niet gedaan omdat dit in de praktijk bijna niet uitvoerbaar is door één persoon.

Louter door opzoekingen op het internet heb ik dus alle afstammelingen van de stamvader Swaanen-Vues kunnen terugvinden. Volgens de website familienaam.be waren er in 1998 61 personen met de naam Swaanen en ik kan U verzekeren dat het allemaal afstammelingen zijn van Jacobus Swaanen, behalve één vrouw die in Ravels woont en één man, namelijk ook een Dirk Swaanen, die in Zepperen woont en die dus zeer waarschijnlijk uit Nederland zijn komen overwaaien. Buiten datums over de afstammelingen kon ik de aktes ook raadplegen. In de mate van het mogelijke heb ik deze gekopieerd en zijn deze ook op deze website te vinden. De oudsten zijn echter niet zo goed leesbaar. Indien er een naam onderstreept is kunt u er op klikken om naar de documenten- en fotobladzijde te gaan.

De naamoverzichten gaan verticaal door de stamboom heen van 1784 tot2018 terwijl in de generatie-overzichten op horizontale wijze de personen vermeld staan die tot dezelfde generatie behoren.​ Het cijfer vermeld achter de naam is de generatie waartoe deze afstammelingen behoort.

Het sub-menu "Overzicht stamboom" kan maar 9 items bevatten en daarom staan de afstammelingen erin vermeld tot en met generatie 2. Van daar uit kan er verder genavigeerd worden met de interne links die vermeld staan in de kolom 'verwijzing'.

De eigenlijke Menu-tab "Overzicht stamboom" komt dus pas te voorschijn op het moment dat u zich inlogt als gebruiker.

Ten einde deze stamboom nog verder uit te breiden kunt U mij helpen door foto's, overlijdensberichten, bidprentjes, eventuele aktes in te scannen, liefst als *.png of *.jpg en zij mij toe te zenden per e-mail naar dirk@dirkswaanen.be. Zowel van de oudere generaties als van uzelf of van uw kinderen en kleinkinderen.
Maximum formaat voorzien op deze site is 850px op 800px.
Indien U niet over een scanner beschikt mag u het mij ook toezenden, na scanning bezorg ik u alles terug.